6.35mm chia làm hai 3.5mm Stereo (6.3mm to 2 x 3.5mm)

60.000₫
Còn hàng

6.35mm Sterep Male to 2 x 35mm female stereo

alt

6.3mm to 2 x 3.5mm

Loại nầy thường được dùng để lấy tín hiệu từ cổng Headphone trên mixer hoặc đầu CD, chia làm 2 cổng 3.5mm, thông thường là dùng cho 2 headphone hoặc 2 Amply. 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây