Ammoon MX400 Bộ trộn, mở rộng line cắm micro 4 kênh

880.000₫
Còn hàng
Mô tả đang cập nhật
alt

Sử dụng Mở rộng line cắm micro cho các thiết bị thiếu line kết nối.

Bộ trộn cho 4 micro hội nghị cổ nghỗng dùng trong phòng họp

Control volume 4 micro độc lập 

Vào 4 input - Ra 1 output.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây