Dây 6 Ly ra Canon Đực

65.000₫
Còn hàng

Dùng kết nối micro không dây bộ 2 cây cho mixer

Jack tốt, đúng kỹ thuật, chì hàn tiêu chuẩn

Yêu cầu thay đổi chiều dài: 1 m, 1.5 m, 2 m, 3 m, 5 m, 10 m

Sợi 1.2m

alt

Dây 6.3mm ra Canon đực (6.3mm to XLR male)Màu sắc: đen
Vỏ bọc vật liệu/đường kính: màu đen đàn hồi PVC/5.0 MÉT
Cách điện/đường kính: PVC/1.3 MÉT

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây