Dây Loa 20M OFC và Pickon Neutrick NL2FC

400.000₫
Còn hàng
Jack kết nối loa, tên tiếng anh gọi là "Pickon"
alt

Dây loa dài 15M

Dây loa loại đồng OFC sử dụng cho loa từ 200W-900W, tỷ lệ độ mãnh 16AWG

Jack cắm hãng Neutrick NL2FC.

 

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây