Họng loa chữ nhật củ 250-450

70.000₫
Còn hàng

Đơn vị cái

Chất liệu nhựa

Dùng củ treble 250-350

alt

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây