Họng Martin F15 khuyết cạnh

90.000₫
Còn hàng

Dùng cho củ loa treble 750-790-850

Đơn vị cái

Chất liệu nhựa

alt

 

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây