Chuyển 3.5mm ra 6.3mm

31.000₫
Còn hàng

Rắc chuyển stereo từ 3.5mm ra 6.3mm

Đơn vị: Cái

Rắc tốt Lake màu gold

alt
Thông tin sản phẩm đang được cập nhật
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây