LD Systems VIBZ 8 DC - 8 channel Mixing

7.800.000₫
Còn hàng

LD Systems VIBZ 8 DC là sự lựa chọn hoàn hảo cho các buổi biểu diễn trực tiếp, cài đặt và các ứng biểu diễn âm nhạc có verb / effect vocal hay nhẹ.

Mở rộng thêm cho bộ sưu tập loa LD-System di động một bàn mixer nhỏ gọn hoàn hảo

Đơn vị cái

Bảo hành 12 tháng

Germany / Sx china

alt

Mixer 8 Line 

LD Systems VIBZ 8 DC là sự lựa chọn hoàn hảo cho các buổi biểu diễn trực tiếp, cài đặt và các ứng biểu diễn âm nhạc có verb / effect vocal hay nhẹ.

Mở rộng thêm cho bộ sưu tập loa LD-System di động một bàn mixer nhỏ gọn hoàn hảo

Item Number: LDVIBZ12DC
Product Type: mixer
Type: live
Number of Channels: 12
Mono Mic/Line Input Channels: 4
Mono Mic/Line Input Connections: 6.3 mm stereo jack, XLR
Mono Mic Input Type: electronically balanced
Frequency Response Mono Mic Input: 10 - 45,000 Hz
Amplification Range Mono Mic Input: 0 - +50 dB (channel 1-4)
Channel Insert: 4
Channel Insert Connections: 6.3 mm stereo jack (TIP= send / RING= return)
Channel Crosstalk: 62 dB
THD Mono Mic Input: 0.0058 %
Impedance Mono Mic Input: 4 kOhm
S/N Ratio Mono Mic Input: 113 dB
Mono Line Input Type: electronically balanced
Frequency Response Mono Line Input: 10 - 45,000 Hz
Amplification Range Mono Line Input: 0 - +50 dB
THD Mono Line Input: 0.0045 %
Impedance Mono Line Input: 21 kOhm
S/N Ratio Mono Line Input: 116 dB
Mono Channel Equalizer Treble: +/- 15 dB  12,000 Hz
Mono Channel Equalizer Mids: +/- 15 dB  2,500 Hz
Mono Channel Equalizer Bass: +/- 15 dB  80 Hz
Control Elements Mono Mic and Line Input Channels: Channel volume, PAN, AUX 2 (Post), Pre/Post for DFX/AUX 1, DFX/AUX 1, 3 band-EQ (Low, Mid, High), Compressor (channel 1-4) Low-Cut (channel 1-7/8), Gain
Low Cut: 95 Hz
Phantom Power: +48 V DC switchable
Compressor: Yes, sliding adjustable characteristic
Stereo Line Input Channels:    4
Stereo Line Input Channels:    2 x 6.3 mm stereo jack (Lmono,R) (channel 5/6 + 7/8) 2 x 6.3 mm stereo jack (channel 9/10 + 11/12) 4 x RCA (Cinch) (Channel 9/10 + 11/12)
Stereo Line Input Type: unbalanced / electronically balanced
Frequency Response Stereo Line Input: 10 - 45,000 Hz
Amplification Range Stereo Line Input: 0 - +50 dB
Channel Crosstalk: 62 dB
THD Stereo Line Input: 0.0045 %
Impedance Stereo Line Input: 3.7 kOhm
S/N Ratio Stereo Line Input: 116 dB
Stereo Channel Equalizer Treble: +/- 15 dB  12,000 Hz
Stereo Channel Equalizer Mids: +/- 15 dB  2,500 Hz (channel 5/6 + 7/8)
Stereo Channel Equalizer Bass: +/- 15 dB  80 Hz
Control Elements Stereo Line Input Channels:    Channel volume, Balance, AUX 2 (Post), Pre/Post for DFX/AUX 1, DFX/AUX1, 3 band EQ (Low, Mid, High), channel 5/6 + 7/8, 2-band EQ (Low, High) channel 9/10 + 11/12 Low-Cut channel 5/6 + 7/8 Gain channel 5/6 + 7/8
Main Section:
    
AUX/Effect Send Channels:    2
AUX/Effect Send Connections: 6.3 mm stereo jack
Stereo AUX Return Channels: 1 x stereo
Stereo AUX Return Connections: 6.3 mm stereo jack    
Stereo Tape Output Channel: 1 x stereo
Stereo Tape Output Connections: 2 x RCA (Cinch)
Stereo Tape Input Channel: 1 x stereo
Stereo Tape Input Connections: 2 x RCA (Cinch)
Balanced Stereo Main Outputs: 1
Balanced Stereo Main Output Connections: 2 x XLR
Impedance Balanced Stereo Main Outputs: 120 Ohm
Max. Level Balanced Stereo Main Outputs: +23 dBu
Stereo Control Room Outputs: 1
Stereo Control Room Output Connections:    6.3 mm stereo jack
Group Outputs:  2
Group Output Connections: 6.3 mm stereo jack
Headphone Output: 1
Headphone Output Connections: 6.3 mm stereo jack
Minimum Headphone Impedance: 30 Ohm
Digital Effects Processor: Yes, 24-bit AD/DA Resolution
No. of Presets:    100
Footswitch Connection DFX Mute: 6.3 mm stereo jack
Control Elements Main Section: DFX To Main Volume, PFL, DFX Mute, DFX TO AUX Volume, Presets, Group 1-2 Volume, Group 1-2 assignment to Main MIX, CTRL / Phones assignment (Main/Group 1-2) Volume Control CTRL / Phones AUX 2 Send Volume, Aux 1 Send Volume, Stereo Return to AUX Volume, Stereo Return to MAIN Volume, Master Volume 2TK assignment (Main / CTRL) volume 2TK IN, Phantom Power, Power
Display Elements: 12 segment level meter, Phantom Power, Power, Channel Peak, Channel PFL, Channel Mute, DFX TO MAIN, PFL, DFX Peak
Power Supply: AC 100-240 V / 50-60 Hz
Power Connection: IEC power socket
Width:    350 mm
Height: 98 mm
Depth: 440 mm

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây