MAIN MA-9900 Loại 40 Sò Toshiba

1.600.000₫ 4.200.000₫ Còn hàng

Có hài chức năng Full-ranger và Subwoofer

Main đẹp 95%

Công suất 1300Wx2/8ohm

Hai chức năng App-nor và Supp.App: 20hz-315Hz

alt

Có hài chức năng Full-ranger và Subwoofer

Đánh khỏe 2 sub 1300Wx2/8ohm

Hai chức năng App-nor và Supp.App: 20hz-315Hz

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây