Mút cho tai phone tạo âm thanh ấm

70.000₫
Còn hàng

Loại mút chụp cho các headphone in-ear, tăng cường, tạo chất lượng âm thanh ấm, giảm tiếng ồn bên ngoài tối đa 

Sử dụng cho các thương hiệu quốc tế 

Đơn vị: Cái (Nút)

alt

 

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây