Peavey 32FX -USA

10.200.000₫
Còn hàng

Điện 120V - PEAVEY 32FX (USA)

Đẹp 95%

Đã cài đặt sẵn effect, siêu mượt

alt

Điện 120V - PEAVEY 32FX (USA)

Đẹp 95%

Đã cài đặt sẵn effect, siêu mượt

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây