Peavey 32FX -USA 120v

5.000.000₫
Còn hàng

Điện 120V - PEAVEY 32FX (USA)

Đẹp 95%

Đã cài đặt sẵn effect, siêu mượt

alt

Điện 120V - PEAVEY 32FX (USA)

Đẹp 95%

Đã cài đặt sẵn effect, siêu mượt

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây