Thùng Peavey 4 tất Size Lớn

2.850.000₫
Còn hàng

Đơn vị cặp

Ván Ép

alt

Ván: Ván Ép

Tay Nắm gỗ: Theo thùng

Trạm: Pickon và vặn tay

Decal: bao gồm

Chưa bao gồm họng.

Vận chuyển Nội TP.Hồ Chí Minh + thêm 100,000 VND, Vận chuyển các tỉnh theo phí xe hoặc bưu điện

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây