Speakon Vuông - Ổ cái, trạm kết nối dây loa

28.000₫
Còn hàng

Trạm loa kết nối bằng Jack Pickon

Loại Vuông

Đơn vị: cái

 

alt

Jack kết nối dây loa cái

Loại tốt thay thế

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây