Ổ cái Speakon - Loại tròn

30.000₫
Còn hàng

Trạm loa kết nối bằng Jack Pickon

Loại Vuông

Đơn vị: cái

alt

Kết nối dây loa

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây