Cable Line: 16 Line / 12 in/ 4 Out / 25m

6.170.000₫
Còn hàng

Bao gồm Jack XRL

Kết nối 16 Line

12 in - 4 Out

Dài 22m

alt

Truyền tín hiệu Mixer từ lên sân khấu, hoặc từ phòng máy lên sân khấu.

Dây nhập, gia công việt nam

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây