MICRO KHÔNG DÂY

SHURE BLX24A/SM58

12.679.000₫

SHURE UM10D-Pro

3.940.000₫

TRS MC-9500

7.220.000₫

Fulinda KT521

4.510.000₫

Shure SVX24E/PG58

8.482.000₫

Shure SVX24E/PG28

7.130.000₫

MUSICWAVE HS-1515

4.550.000₫
SHURE UR-616 Pro - 24%

SHURE UR-616 Pro

2.300.000₫  3.032.000₫

Guiness MU-133

5.280.000₫
SHURE UGX-888 chỉnh tần số mẫu mới - 31%

SHURE UGX-888 chỉnh tần số mẫu mới

1.620.000₫  2.350.000₫

BOSA Pro-400Z

7.200.000₫

BBBS U8900

4.200.000₫
SUBOS W19 - 29%

SUBOS W19

962.000₫  1.350.000₫
SUBOS W-18 Micro có echo - Bộ 1 Mic-rô - 29%
Lọc