www.daithienan.com - Cung cấp thiết bị âm thanh

banner doc
SHURE MV5 MOTIV - Best mic for easy set up - 16%

SHURE MV5 MOTIV - Best mic for easy set up

3.610.000₫  4.290.000₫

SHURE SM58-LC

3.869.000₫

SHURE PGA-58 LC

1.588.000₫

Shure SVX24E/PG58

7.712.000₫

SHURE MX418 D/C

9.350.000₫

SHURE BETA-87A

8.751.000₫

SHURE SLX14A/93

20.260.000₫

SHURE MV88-A

4.460.000₫

Shure BLX24RA/SM58

13.943.000₫

SHURE MV88-A

4.460.000₫

SHURE SLX24A/BETA58

17.078.000₫

SHURE SLX14A/MX-153

17.726.000₫

SHURE ULXD4/BETA87C

55.717.000₫

SHURE BLX24A/PG58

9.535.000₫

SHURE PGA58-QTR

1.790.000₫

BETA 98H/C-X

8.097.000₫

SHURE SH-55

6.800.000₫

SHURE SRH240

1.750.000₫

Shure BLX14RA/W85

14.726.000₫

SHURE PGA27-LC

5.320.000₫

SHURE SM27 LC-X

13.871.000₫

SHURE SM7B

14.880.000₫

SHURE PGA98D

4.122.000₫

SHURE BETA 57A-X

4.120.000₫

SHURE PGA48-QTR

1.563.000₫

Shure SVX24E/PG28

7.130.000₫

SHURE PGA98H-LC 

4.118.000₫

PHỤ KIỆN ÂM THANH Những phụ kiện đi kèm giá cực kỳ ưu đãi cho khách hàng khi mua sắm online

Dây micro 5M

50.000₫
Behringer ZMX8210 V2 Ultrazone - 14%

Behringer ZMX8210 V2 Ultrazone

3.630.000₫  4.200.000₫

Behringer DS2800

2.695.000₫
Cặp dây Canon cái và bông sen - 12%

Cặp dây Canon cái và bông sen

120.000₫  136.000₫
Dây 6.3mm L và 6.3mm Thẳng - 8%

Dây 6.3mm L và 6.3mm Thẳng

97.000₫  106.000₫

POLi SP-60

2.150.000₫

24V-4A

220.000₫

36V-2A

400.000₫

18V-2A

150.000₫

12V-2A

200.000₫

15V-2A

170.000₫

9VDC - 1A

75.000₫

12V-5A

135.000₫

12V-4A

140.000₫

12V-1A

90.000₫

5V-3A

120.000₫

12V-2A

110.000₫

5V-1A

70.000₫
Khuyết đại sóng UA945 4 Kênh Antenna - 29%

Khuyết đại sóng UA945 4 Kênh Antenna

3.500.000₫  4.900.000₫

YIN ZHONG 400T

1.856.000₫

Jack nguồn

65.000₫
Jack Canon XRL Đen - 9%

Jack Canon XRL Đen

16.000₫  17.500₫
Cặp giá đỡ loa BOSE 301 (PAIR) - 19%

Cặp giá đỡ loa BOSE 301 (PAIR)

199.000₫  245.000₫

YIN ZHONG 200T

1.430.000₫