Micro Thu Âm & Nhạc Cụ, Omni, Hợp Xướng...

AKG C430

5.740.000₫
SAMSON DMK5 - Mic trống 5 Cây - 20%

SAMSON DMK5 - Mic trống 5 Cây

1.750.000₫  2.180.000₫
Behringer C-3 - 35%

Behringer C-3

2.000.000₫  3.055.000₫
SHURE FXD-7 - 29%

SHURE FXD-7

3.200.000₫  4.500.000₫

SHURE SM27 LC-X

13.871.000₫

SHURE PGA27-LC

5.320.000₫
AROMA ARU-02, GUITAR, VIOLON KHÔNG DÂY - 21%

AROMA ARU-02, GUITAR, VIOLON KHÔNG DÂY

1.650.000₫  2.100.000₫

AKG P120

2.800.000₫

AKG P220

4.886.000₫
TAKSTAR DMS-DH8P - 11%

TAKSTAR DMS-DH8P

4.880.000₫  5.500.000₫

AUDIX CX112

7.300.000₫

AUDIX CX212

6.900.000₫

JTS UR-816D

6.840.000₫

Behringer B2-Pro

4.435.000₫
AKG P420 - 13%

AKG P420

6.200.000₫  7.130.000₫
SUPERLUX FK-2 Micro trống Bass - 43%

SUPERLUX FK-2 Micro trống Bass

990.000₫  1.743.000₫
TAKSTAR CM-60 Guitar Violon Perfect - 19%

TAKSTAR CM-60 Guitar Violon Perfect

860.000₫  1.057.000₫
Lọc