MIXER ANALOG

YAMAHA MG-12XU

12.996.000₫

YAMAHA MG-16XU

18.753.000₫

YAMAHA MGP-24X

44.932.000₫
Allen & Heath ZED-6FX (Còn hàng...!) - 22%

Allen & Heath ZED-6FX (Còn hàng...!)

5.000.000₫  6.395.000₫
Behringer PMP6000  Kèm Công Suất Dual Effect - 18%

Behringer PMP6000 Kèm Công Suất Dual Effect

16.531.000₫  20.136.000₫

YAMAHA MGP-32X

53.340.000₫

ROLAND GO MIXER

2.710.000₫

ANT MIX 6FX

4.429.000₫

MIDAS DM16

12.052.000₫

Yamaha MG16X CV

17.820.000₫

Yamaha MG10X CV

6.918.000₫

Mixer F7 - U83BT

1.740.000₫
Power Mixer MT-max F9 PRO - 22%

Power Mixer MT-max F9 PRO

4.390.000₫  5.600.000₫
Lọc