Micro Hội Nghị, Ceiling Microphone, Cổ Ngỗng, IP Microphone

BAOMIC BM-802K

5.350.000₫

SHURE MX418 D/C

9.350.000₫

AKG CGN-521STS

8.791.000₫

AKG CGN 99 CL

5.450.000₫

JTS ST-850

2.400.000₫
PANASONIC CM200, cần dài 70cm - 43%

PANASONIC CM200, cần dài 70cm

680.000₫  1.200.000₫

TOA PM600D

1.310.000₫

TOA EC-100M

3.550.000₫
Lọc