Dây Kết Nối 3.5mm/6.3mm, XRL (canon), RCA (bông sen)

Dây 2 đầu 3.5mm x 1M - 22%

Dây 2 đầu 3.5mm x 1M

62.000₫  80.000₫
Dây canon đực & 6.3mm - 5M - 14%

Dây canon đực & 6.3mm - 5M

124.000₫  145.000₫
Dây Bông sen & 6li mono x 1.5M - 25%

Dây Bông sen & 6li mono x 1.5M

72.000₫  96.000₫

Dây micro 5M

50.000₫
Lọc