Dây Kết Nối 3.5mm/6.3mm, XRL (canon), RCA (bông sen)

Dây 6.3mm L và 6.3mm Thẳng - 8%

Dây 6.3mm L và 6.3mm Thẳng

97.000₫  106.000₫
Lọc