Dây Kết Nối 3.5mm/6.3mm, XRL (canon), RCA (bông sen)

Dây 6.3mm L và 6.3mm Thẳng - 8%

Dây 6.3mm L và 6.3mm Thẳng

97.000₫  106.000₫
Dây Bông sen & 6li mono x 1.5M - 25%

Dây Bông sen & 6li mono x 1.5M

72.000₫  96.000₫
Lọc