Hai Đầu 6.3mm ra hai đầu Canon XRL Đực

134.000₫
Còn hàng

Hai Đầu 6 ly & 2 đầu Canon Đực
Dài 1,8m

alt
Thông tin sản phẩm đang được cập nhật
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Sản phẩm cùng loại

Ugreen 1,5M  Rắc 3mm ra 2 đầu bông sen - 19%
Canon Đực & 6li x 10M - Cable TS/F-XRL - 34%