Canon cái XRL chia ra 2 bông sen RCA

141.000₫
Còn hàng

Dây loại chia tín hiệu từ 1 nguồn ra 2 tín hiệu Mono, phổ biến lấy tín hiệu từ vang số ra sub điện

Dây 3M

alt

Dây loại chia tín hiệu từ 1 nguồn ra 2 tín hiệu Mono, phổ biến lấy tín hiệu từ vang số ra sub điện

 XRL Female cho 2 đầu bông sen RCA

Safetin, Jack XLR và RCA tốt

Chiều dài: 3m

Chia tín hiệu mixer, amply.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây