Canon cái XRL chia ra 2 bông sen RCA - 6M

166.000₫
Còn hàng

Dây loại chia tín hiệu từ 1 nguồn ra 2 tín hiệu Mono, phổ biến lấy tín hiệu từ vang số ra sub điện

Dây 5M

Dây đồng nguyên chất

Dây gia công SX Đại Thiên Ân, chất lượng cao.

alt

Dây loại chia tín hiệu từ 1 nguồn ra 2 tín hiệu Mono, phổ biến lấy tín hiệu từ vang số ra sub điện

 XRL Female cho 2 đầu bông sen RCA

Safetin, Jack XLR và RCA tốt

Chiều dài: 3m

Chia tín hiệu mixer, amply.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây