Rắc chuyển bông sen 6 ly

32.000₫
Còn hàng

Lake màu gold

Loại tốt

Chuyển bông sen sang 6 ly (chuyển 6 ly sang bống sen)

Đơn vị: cái

alt

Lake màu gold

Loại tốt

Chuyển bông sen sang 6 ly (chuyển 6 ly sang bống sen)

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây