Bông sen ra 6.3mm loại cao cấp bền

16.000₫ 32.000₫ Còn hàng

Lake màu gold

Loại tốt, bền

Chuyển bông sen sang 6 ly (chuyển 6 ly sang bống sen)

Đơn vị: cái

Hàng tuyển chọn cao cấp

alt

Lake màu gold

Loại tốt

Chuyển bông sen sang 6 ly (chuyển 6 ly sang bống sen)

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây