MIXER

MIDAS MR12

14.256.000₫
Allen & Heath ZED-6FX (Còn hàng...!) - 22%

Allen & Heath ZED-6FX (Còn hàng...!)

5.000.000₫  6.395.000₫

Soundcraft Ui16

16.500.000₫

Yamaha MG10X CV

6.918.000₫
Behringer PMP6000  Kèm Công Suất Dual Effect - 18%

Behringer PMP6000 Kèm Công Suất Dual Effect

16.531.000₫  20.136.000₫

ANT MIX 6FX

4.429.000₫

YAMAHA MG-12XU

12.996.000₫

Soundcraft Ui12

10.112.000₫
BEHRINGER X32 Full (còn hàng..!) - 10%

BEHRINGER X32 Full (còn hàng..!)

65.412.000₫  72.680.000₫

YAMAHA MGP-24X

44.932.000₫

YAMAHA MG-16XU

18.753.000₫

Allen & Heath QU-32

88.377.100₫

Allen & Heath QU-24

74.300.000₫

Allen & Heath QU-16

56.890.000₫

Behringer 802 USB

3.048.000₫

Behringer XAir XR16

16.680.000₫

BEHRINGER SX3242FX

19.870.000₫

YAMAHA MGP-32X

53.340.000₫

MIDAS DM16

12.052.000₫

MIDAS DM12

9.487.000₫

Yamaha MG16X CV

17.820.000₫

Yamaha MG12X

11.560.000₫

Midas MR18

22.715.000₫
Power Mixer MT-max F9 PRO - 22%

Power Mixer MT-max F9 PRO

4.390.000₫  5.600.000₫
Yamaha EMX7 - 13%

Yamaha EMX7

17.600.000₫  20.180.000₫

Yamaha EMX5

16.880.000₫
Lọc