EQ - EFF - DSP & CROSSOVER

RANE AC 23B - CÔNG NGHỆ USA HIỆU QUẢ CAO - 19%
DBX DriveRack PA2 - 11%

DBX DriveRack PA2

4.600.000₫  5.150.000₫
Behringer CX-2310 - SUPER-X PRO CX2310 Crossover - 16%
Behringer FBQ-6200 HD - 21%

Behringer FBQ-6200 HD

5.100.000₫  6.440.000₫
Behringer UltraDrive DCX2496 LE - 18%

Behringer UltraDrive DCX2496 LE

4.500.000₫  5.500.000₫

BOSA AC-3231F

4.250.000₫
Behringer CX-2310 - SUPER-X PRO CX2310 Crossover - 16%

DBX 234XL

2.250.000₫
YAMAHA REV100 - Chuyên Echo mạnh - 40%

YAMAHA REV100 - Chuyên Echo mạnh

1.750.000₫  2.900.000₫
DBX 223 XL - Loại thường - 14%

DBX 223 XL - Loại thường

950.000₫  1.100.000₫
Lọc