Dây 6li mono chia 2 Liton

130.000₫
Còn hàng

Dây 1.2M

6.3mm to 2 x 6.3mm 

Jack Liton loại tốt

alt

Dây tín hiệu kết nối giữa mixer và cho effect rời (echo, reverb rời)

Đầu 6li cắm vào cổng AUX, 2 đầu 6li mono cắm vào input trên effect rời 

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây