Dây Canon cái và bông sen

68.000₫
Còn hàng

Đơn vị: Sợi x 1

Dây DIY chắc chắn, đấu mát đầy đủ

Kàng chất lượng cao

alt

Tiêu chuẩn Jack nối hãng lake gold loại tốt, bám chắc

Dây đồng nguyên chất, mềm.

Dây dài 1,5M

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây