Dây Canon Đực - Chia 2 Canon Cái

147.000₫
Còn hàng

Dây canon cái chia 2 canon đực, chuẩn tín hiệu TRS

Ứng dụng được cho nguồn Phantom

 

alt

 

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây