MINI XRL 3-4pin chuyển đổi 6.3mm

Liên hệ
Còn hàng

MINI XRL 3-4pin chuyển đổi 6.3mm dùng cho guitar không dây, hoặc kết nối các tín hiệu không dây trên bộ thu phát SHURE và AKG

Đơn vị sợi

Chiều dài 1M

Yêu cầu loại 3 chân hoặc 4, các yêu cầu khác: 0989352517

 

alt

MINI XRL 3-4pin chuyển đổi 6.3mm dùng cho guitar không dây, hoặc kết nối các tín hiệu không dây trên bộ thu phát SHURE và AKG

Mini XRL còn gọi là Canon XRL sang đầu 6ly

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây