Dây Stereo 3,5mm Stereo to 2 Canon Cái XLR

149.000₫
Còn hàng
Sợi 2 M
alt

Sợi 2M

Dây 3.5mm ra 2 canon đực.

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây