Dây Canon hãng SAFETI Ấn Độ XRL Đực + Cái

45.000₫ 65.000₫ Còn hàng

Dây tín hiệu XLR  2 Đầu đực cái. 

Jack loại tiêu chuẩn XRL, bám chắc tốt

Chì hàng sử dụng loại singapore nhiệt độ đúng, không tạp chất. 

Dây dài 1.2m 

alt

Dây tín hiệu XLR  2 Đầu đực cái. 

Jack loại tiêu chuẩn XRL, bám chắc tốt

Hãng dây Safeti chuẩn đồng OFC, Sx Ấn Độ

Chì hàng sử dụng loại singapore nhiệt độ đúng, không tạp chất. 

 

 

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây