TA032 - Jack XLR Canon Cái, Chia Ra 2 XRL Canon Đực dài 1,5m

134.000₫
Còn hàng

Canon cái chia 2 canon đực 1,5m

alt

Canon cái chia 2 canon đực

Dùng Chia tín hiệu cho mixer và chia 2 lần tín hiệu

Dây dài 1.5m, canon tốt, hàn tiệu chuẩn, đấu mát kỹ 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây