PÁT TREO TRẦN BẰNG TY REN

160.000₫
Còn hàng

Kệ treo loa bằng ty ren , chất liệu sắt chỉnh loa lên xuống

 

SX VN

 

Đợn vị: cặp

alt

 

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây