PÁT TREO TRẦN BẰNG TY REN

110.000₫
Còn hàng

Đợn vị: Cái

alt

Kệ treo loa bằng ty ren , chất liệu sắt chỉnh loa lên xuống

SX VN

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây