Coil tròn 350 = 34.5mm

190.000₫
Còn hàng

Coil 34.5mm loại tròn

Trở kháng 7.2ohm

Chất iệu đồng màn titan

alt

 

 

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây