COMPRESSOR, TIẾNG ANH NÉN, ÉP LẠI.

COMPRESSOR – TIẾNG ANH NÉN, ÉP LẠI.

Để hiệu rõ compressor chúng ta tập trung khai thác các thuật ngữ trên compressor.

Threshold:

Được gọi là ngưỡng nén hay nói cách khác nhận diện ra điểm nén tại 1 chỉ số dB để Compressor bắt đầu làm việc

Có 2 điều chúng cần để ý, xác lập đầu vào và đầu ra.

Threshold : Reduction Gain

Kiểm soát tính hiệu đầu vào Reduction Gain, mục đích kiểm soát những tín hiệu đầu vào quá nhỏ thì nó sẽ loại bỏ, mục dích hạn chế sự gia tăng dB khi bị âm thanh là những tín hiệu đầu vào có cường độ lớn.

Mục đích thứ 2 bạn dễ hiểu hơn về chức năng của Reduction Gain, khi bạn dùng micro trống, tín hiệu đầu vào tùy vào lực tay của mỗi người, nếu bạn không Reduction Gain, microphone hút âm mạnh bao gồm tạp âm, độ ồn xung quanh các mặt trống, dẫn đến không chắc gọn. Nếu có Reduction Gain nó chỉ lấy điểm mạnh nhất là điểm đúng lực tay của người đánh tác dụng lên mặt trống.

Threshold: Limiter gate

Nếu tính hiệu âm thanh vượt quá giới hạn cho phép  thì tự động nó sẽ nén lại dB cho phép xuất âm theo chỉ định hoặc theo tỷ lệ bao nhiêu phần trăm của đoạn nén.

Dễ hiểu hơn là khi bạn giớ hạn đầu ra  ở 7dB đèn trên Mixer có phát 10dB vẫn là 7dB.

Lưu ý: Điểm nhận diện nén phải lớn hơn điểm nén nó phải có khoản rộng đển nhận biết. Nếu chúng ta setup gần điểm nén thì âm thanh sẽ không thoát được, đây là những lỗi thường bắt gặp.

Ratio:

Suy giảm tính hiệu trong một đoạn nén, có nghĩa là thay vì nén về điểm nhận diện nén (threshold) thì nó chỉ duy giảm lệ nén theo ¼ hoặc 1/8  so với điểm nhận diện nén (threshold),

Ví dụ trọng đoạn nén -7dB đến 10dB, tỷ lệ là 4:1 nó sẽ hạ xuống 5dB, Tỷ lệ  8:1 thì nó sẽ hạ xuống 10dB, và nếu 1:∞ điểm nén về mức threshold bâm thanh rất hỗn về mặt âm thanh, giống như bị nén tức thời.

 

Lưu ý: 1:1 là không nén.

Attack và Release.

Dễ hiễu nhất là độ mềm mại của điểm nén và điểm thả nén, mình ví dụ nhé: nếu bạn muốn thay đổi 6dB xuống 0 dB, nếu không có Attack và Release bạn sẽ cảm nhận âm thanh nó hụp một phát, giống như bị cắt ngang. Có Attack và Release giống như ai đó năm kéo fader (volume) lên xuống một cách nhẹ nhàng.

 

Nếu Attack càng nhanh thì sẽ cảm nhận quá trình nén rất nhanh, Attack châm thì quá trình nén châm lại âm thanh sẽ cảm giác bị yếu đi, vì vậy nó tùy thuộc và nghệ thuật của mỗi người nhé. Tương tự Release cũng vậy.