Dbx DriveRack PA+

5.500.000₫
Còn hàng

Sản Phẩm Sx China

alt

Loại chỉnh tay, phân định dải tần của loa, HPF LPF, chỉnh Delay, Limiter. Loại gia công chính hãng các Chip Processor chạy chính xác và hiệu quả hơn các bộ Crossover thông thường.

Dbx DriveRack PA được mô tả như một Processor (xử lý đa năng) cung cấp một chất lượng âm thanh trong sạch, sắc nét và nó DBX DriveRack PA  bao gồm cả: EQ; Micro RTA (micro kiểm soát môi trường); Dual 28-band graphic EQ; feedback elimination (chóng hú); sub-harmonic synth (Phân tầng Sub bass ở nhiều loại Music); Phân chia dãi tầng 2x3, 4, 5, or 6; Giới hạn dB tại sân khấu.

Các chức năng:

 • Stereo Feedback Elimination with 12 feedback notch filters
 • Dual 28-band Graphic EQ
 • Classic dbx® Compressor
 • 120A Sub-harmonic Synthesizer
 • 2x3, 2x4, 2x5, 2x6 Crossover Configurations
 • Stereo Multi-band Parametric EQ
 • Stereo Output Limiters
 • Alignment Delay
 • Pink Noise Generator
 • Auto-EQ with 28-band RTA
 • JBL® Speaker and Crown Power Amp Tunings with Setup Wizard
 • 25 User Programs/25 Factory Programs
 • 2 Channel XLR Input and 6 Channel XLR Output
 • Front panel RTA-M XLR input with phantom power
 • 24-Bit ADC/24-Bit DAC, >110 dB Dynamic Range
 • TypeIV® Conversion System
 • Full Graphic LCD Display
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây