Dùng điện thoại điều khiển YOUTUBE, kết nối cho nhiều thiết bị PC, Laptop, Ipad, Notepad, Android box

KARAOKE Youtube mọi nơi, bằng nhiều cách với nhiều trình duyệt mà không cần app.
Ứng dụng cho nhiều thiết bị PC, Laptop, Ipad, Notepad, Android box, thậm chí nếu TV Smart bị lỗi chậm vẫn dùng cách kết nối này.
Tính tiện dụng cho kết nối hát karaoke qua loa vali kéo mà không cần bluetooh hoặc Wifi.
add: youtube.com/tv