Góc chia sẽ bộ âm thanh 12.500.000 VNĐ đa chức năng

Đáp ứng ban nhạc nhỏ, cafe acoustic và hội trường 40-50 người hội họp, karaoke chuyên nghiệp. Hàng tuyển chọn chất lượng, hoàn toàn yên tâm với khoảng chi phí này.

Tổng bộ bao gồm chi phí 1 bộ 2 loa + Main + Mixer đã bao gồm phụ kiện dây dẫn, 2 chân loa cao, 2 micro có dây, dây nhạc cụ là 12,050,000 Vnđ 👈👈👈🤝🤝🤝

Loa chuẩn Đại Thiên Ân, 1 cấu hình 10 năm, không thay đổi chất lượng, các sản phẩm kiểm tra trước khi được vào cửa hàng ĐTA. Một trong những lợi ích mà khách hàng được trải nghiệm sản phẩm tại Đại Thiên Ân

.Góc chia sẽ và tham khảo.

Sales Offices.