Phần mềm tạo trình chiếu

Có nhiều phần mềm miễn phí mà bạn có thể sử dụng để tạo bản trình chiếu. Dưới đây là một số phần mềm phổ biến mà bạn có thể thử:

  1. LibreOffice Impress: LibreOffice là một bộ ứng dụng văn phòng miễn phí và Impress là ứng dụng tạo bản trình chiếu tương tự PowerPoint. Bạn có thể tạo và chỉnh sửa các slide, thêm hình ảnh, âm thanh và video.

  2. Google Slides: Google Slides là một dịch vụ trình chiếu trực tuyến của Google, hoàn toàn miễn phí. Bạn chỉ cần tài khoản Google để sử dụng và có thể làm việc trên nó từ bất kỳ thiết bị nào có kết nối internet.

  3. Apache OpenOffice Impress: Tương tự như LibreOffice, Apache OpenOffice là một bộ ứng dụng văn phòng miễn phí và Impress là ứng dụng tạo bản trình chiếu trong bộ ứng dụng này.

  4. Canva: Canva là một dịch vụ trực tuyến giúp bạn tạo bản trình chiếu, hình ảnh, và nhiều thiết kế khác. Có một số mẫu trình chiếu sẵn có để bạn tùy chỉnh.

  5. Prezi: Prezi là một công cụ trình chiếu trực tuyến với giao diện không tuyến tính. Bạn có thể tạo các bản trình chiếu động và thú vị bằng cách di chuyển qua các điểm trong không gian 3D.

  6. Microsoft PowerPoint Online: Microsoft cung cấp phiên bản trình chiếu trực tuyến của PowerPoint thông qua Office Online. Bạn có thể sử dụng nó bằng tài khoản Microsoft miễn phí.

Hầu hết các phần mềm và dịch vụ này đều có các tính năng cơ bản để tạo và tùy chỉnh bản trình chiếu. Chọn một trong số họ mà bạn cảm thấy thoải mái và bắt đầu tạo bản trình chiếu của mình.