Rắc Nguồn tròn Pickon

130.000₫
Còn hàng
Mô tả đang cập nhật
alt

Giống như Jack Pickon cho loa, nhưng loại nầy sử dụng cho nguồn điện

Thường sử dụng cho loa Active và loa Array. 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây