REAN RCAC3I-G JACK NGUỒN

130.000₫
Còn hàng

AC IN - 20A / 250V

Chính hãng Rean 

alt

Giống như Jack Pickon cho loa, nhưng loại nầy sử dụng cho nguồn điện

Thường sử dụng cho loa Active và loa Array. 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây