Tăng Phô Trong Micro Shure Có Chức Năng Gì?

Thường được gọi là máy biến áp cách ly, nó có cùng số cuộn dây trên mỗi cuộn dây. Vì trở kháng của cuộn sơ cấp và thứ cấp giống hệt nhau nên mức tín hiệu không thay đổi. Một biến áp thống nhất cho phép tín hiệu âm thanh đi qua không bị thay đổi từ sơ cấp sang thứ cấp trong khi chặn điện áp DC và nhiễu tần số vô tuyến (RFI). Ngoài ra, vì phần sơ cấp và thứ cấp được cách điện với nhau, một máy biến áp thống nhất sẽ cách ly về điện các phần thiết bị khác nhau. Điều này có thể giải quyết vấn đề tiếng ồn bằng cách cô lập ("nâng") nền của các thiết bị khác nhau.

Các ứng dụng biến áp thống nhất khác bao gồm cung cấp nhiều đầu ra từ một đầu vào micrô duy nhất bằng cách sử dụng nhiều cuộn dây thứ cấp và thay đổi tín hiệu cân bằng thành tín hiệu không cân bằng hoặc ngược lại.