Test your audio equipment, online

AudioCheck cho phép bạn truy cập vào một loạt các bài kiểm tra âm thanh, có thể phát trực tuyến và có thể tải xuống với chất lượng cao. Tài liệu âm thanh được cung cấp ở đây sẽ giúp bạn đánh giá thiết bị âm thanh của bạn.

Sử dụng trang web này, bạn sẽ có thể:

Kiểm tra thính giác, loa, tai nghe, bộ chuyển đổi digital-to-analog ... và nhiều hơn nữa!

Copy các tệp âm thanh dowload về và phát âm thanh trên máy nghe nhạc để test các hệ thống âm thanh.

http://www.audiocheck.net/index.php