Thùng loa Monitor 3 Tấc

1.900.000₫
Còn hàng

Vỏ thùng ván ép.

Sơn chóng nước

Dùng cho Bass 3 tấc

Đơn vị cặp

Bao gồm họng loa và phụ kiện

alt

Vỏ thùng ván ép.

Sơn chóng nước

Dùng cho Bass 3 tấc

Đơn vị cặp

Bao gồm họng loa và phụ kiện

 

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây