Cho thuê phụ kiện

Liên hệ
Còn hàng
Mô tả đang cập nhật
alt

Cho thuê chân micro: Chấn ngắn, chấn cao, chân để bàn

Cho thuê bụt phát biểu

Cho thuê chân loa: Chân loa cáo 1m-1,6m

Cho thuê dây loa: 10-20-50m

Cho thuê dây tín hiệu Cannon XRL, 6mm và 3,5mm

Cho thuê dây VGA, cho thuê dây HDMI 10-60m.

Cho thuê màn chiếu và máy chiếu.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Sản phẩm cùng loại

Danh mục đang cập nhật sản phẩm