Cho thuê Micro Hội Nghị Để Bàn Cổ Ngỗng

250.000₫
Còn hàng

Micro cổ ngỗng cho thuê: 250.000 / Ngày / Đơn vị cái

Từ 2 ngày trở lên chiếc khấu 30%

Tel: 0989352517

alt

Cho thuê Micro Hội Nghị Để Bàn Cổ Ngỗng

Đáp ứng bàn bài phát biểu, bài giảng, video hội nghị, các cuộc họp, và sự kiện 

Cần dài 40cm -70cm

Loại micro có dây

Kèm dây dài 5M hoặc 10M theo yêu cầu

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây