3,5mm & Canon đực - XRL

80.000₫
Còn hàng
Mô tả đang cập nhật
alt

1 Đầu 3,5mm cái ra 1 đầu XRL Đực

Chiều dài 15cm

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây