Bộ chia CANON XRL 6 Stereo - 12 Mono

1.600.000₫
Còn hàng

Bộ chia tín hiệu âm thanh:

1 In - Out 12 Mono

2 In Stereo - Out 6 Stereo

Sản phẩm chia âm thanh phân vùng âm thanh

Hổ trợ Volume Control

Bảo hành 24 tháng

Sx China

alt

Chia tín hiệu âm thanh 12 đường

Bộ chia tín hiệu JACK XLR

1 IN - 12 OUT MONO

2 IN - 6 OUT STEREO

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây