Chân micro ngắn 2 khúc Inox

225.000₫
Còn hàng

Chân micro cao 30cm

2 Khúc tăng đưa

Chất liệu sắt si

Bao gồm, shock mount micro cho mic dây

alt

Model: ST-302

Chân micro cao 30cm

2 Khúc tăng đưa

Chất liệu sắt si

Bao gồm, shock mount micro cho mic dây

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây