Chân micro ngắn 2 khúc NB 212

390.000₫ 560.000₫ Còn hàng

Chân ngắn 3 khúc để bàn

Chân mic Cajon

Nhập khẩu, đế tròn

alt

Chân ngắn 3 khúc để bàn

Chân mic Cajon

Nhập khẩu, đế tròn

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây