Chân micro ngắn 2 khúc NB 212

410.000₫
Còn hàng

Chân ngắn 3 khúc để bàn

Chân mic Cajon

Nhập khẩu, đế tròn

alt

Chân ngắn 3 khúc để bàn

Chân mic Cajon

Nhập khẩu, đế tròn

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây